Voorpagina   -   Programma   -   Links   -   Contact   -   Voorwaarden
De Kleuterschool Moet Terug!

Onze peuters en kleuters worden meegesleurd in de vaart der volkeren.
We denken in producten die, mits we maar op tijd controleren en verdelen, steeds maar beter worden. Ook onze peuters en kleuters zijn producten geworden, waarvan we steeds meer verwachten van onze kleuters en als ze niet aan ons ideale plaatje voldoen, moet er dringend wat gebeuren.
Er is echter geen enkel bewijs dat compensatieprogramma’s voor jonge kinderen nuttig zijn. Er is vaak wel onmiddellijk effect, maar de voorsprong van kinderen met extra ondersteuning is na twee jaar op de gewone kleuterschool volledig weg.
De kleuterschool is kennelijk zo gek nog niet!
Exact 20 jaar na invoering van de basisschool zijn er genoeg signalen die om een kritische heroverweging vragen.

De wens tot voorkomen en bestrijden van achterstanden leidt er ook toe dat scholen de opdracht krijgen om rendement te leveren. Door de overheid gestelde doelen dienen bereikt te worden en scholen worden op hun output beoordeeld. Om vast te stellen of een kind een mogelijke ontwikkelingsachterstand heeft en om vast te stellen of een school wel voldoende leeropbrengst biedt moet getoetst worden. Het toetsen van jonge kinderen heeft hiermee een tweeledig doel. Enerzijds wordt getoetst om te weten of een kind extra aandacht nodig heeft, anderzijds wordt getoetst of de school wel een “goede” school is. Dit lijkt een spagaat waaraan de kinderen onderdoor kunnen gaan. Dit mede omdat de leerkrachten gespannen raken over de doelen die ze moeten bereiken, met als gevolg een negatief effect op de spontane interactie met het kind.

De medische wereld (o.a. kinderartsen, kinderneurologen en kinderpsychiaters) en de psychologische- pedagogische hulpverlening (logopedisten, pedagogen, adviesbureuas) zien zich de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met kinderen waarmee absoluut niets aan de hand is, maar waar- van leerkrachten en ouders vinden dat het kind ‘ achter’ loopt.

Daarom wordt in dit congres de stelling verkend ‘De kleuterschool moet terug’ . De kleuterschool immers was een plek waarbij er juist veel aandacht was voor individuele kinderen en hun ontwikkeling en waarbij kinderen worden beoordeeld naar de ontwikkelingsfase waarin ze zitten. De toenmalige kleuteropleiding en de kleuterjuffen waren hier ook goed op toegerust, iets wat in de huidige basisschool wordt gemist. Nederland neemt een eenzame positie in: In geen enkel ander europees land is de kleuterschool afgeschaft.

Verschillende hoogleraren maar ook mensen uit de onderwijspraktijk luiden in feite de noodklok. Dit spraakmakende congres omvat voor- en tegenstanders van de terugkeer van de kleuterschool en de organisatoren hopen dat dit congres zal uitgroeien tot een groot landelijk debat. Het congres is met name bedoeld voor directies en onderwijzers uit de basisschool, pedagogen, jeugdartsen, logopedisten en andere professionals, maar sluit de deuren niet voor een ieder die het kleuteronderwijs een warm hart toedraagt.

 Reacties per pagina   Sortering: 
 
Lineke Heuvelman 2005-07-05 08:52:17   205
Als kleuterleidster deel ik deze mening van harte. In februari, in de week van de citotoetsen op de basisschool, ben ik de discussie aangegaan met Roel Bosker in het Dagblad van het Noorden. Ik ben zeer verheugd dat de wetenschap eindelijk wakker is geworden en dat er actie ondernomen moet worden.
Ik ben van de partij.
Vriendelijk groet,
Lineke Heuvelman
 
 
Gemma Panneman 2005-09-08 12:29:39   236
Als docent pedagogiek/onderwijskunde aan de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam en oud-docent van de Opleidingsschool voor kleuterleidsters ondersteun ik dit initiatief, echter onder voorbehoud.
Voordat ik feitelijke adhesie betuig zou ik graag meer feitelijke informatie willen krijgen. Anders lijken een "Poolse landdag"-taferelen op vrijdag 25 nov.op de loer te liggen.
 
 
Ria Luttikhold- Lurvink 2005-09-12 16:28:33   241
Neen, natuurlijk niet. Dat dit zou gebeuren hebben we 20 jaar geleden al voorzien en toen ook hard voor gevochten( ik was toen hoofdleidster van een 3- klassige kleuterschool)De vaart der volkeren- de trein valt niet te stoppen. Maar ook roeien met de riemen die je hebt. Trek lering uit wat er gebeurd en gebeurd is. Zet liefde voor het kind bovenaan dan maakt het niet uit of het basisschool, kleuterschool of peuterspeelzaal is( nu werk ik als peuterspeelzaalleidster1)
 
 
Ria Luttikhold- Lurvink 2005-09-12 16:29:17   242
Neen, natuurlijk niet. Dat dit zou gebeuren hebben we 20 jaar geleden al voorzien en toen ook hard voor gevochten( ik was toen hoofdleidster van een 3- klassige kleuterschool)De vaart der volkeren- de trein valt niet te stoppen. Maar ook roeien met de riemen die je hebt. Trek lering uit wat er gebeurd en gebeurd is. Zet liefde voor het kind bovenaan dan maakt het niet uit of het basisschool, kleuterschool of peuterspeelzaal is( nu werk ik als peuterspeelzaalleidster1)
 
 
Ria Luttikhold- Lurvink 2005-09-12 16:30:31   243
Neen, natuurlijk niet. Dat dit zou gebeuren hebben we 20 jaar geleden al voorzien en toen ook hard voor gevochten( ik was toen hoofdleidster van een 3- klassige kleuterschool)De vaart der volkeren- de trein valt niet te stoppen. Maar ook roeien met de riemen die je hebt. Trek lering uit wat er gebeurd en gebeurd is. Zet liefde voor het kind bovenaan dan maakt het niet uit of het basisschool, kleuterschool of peuterspeelzaal is( nu werk ik als peuterspeelzaalleidster1)
 
 
Ria Luttikhold- Lurvink 2005-09-12 16:35:20   244
Neen, natuurlijk niet. Dat dit zou gebeuren hebben we 20 jaar geleden al voorzien en toen ook hard voor gevochten( ik was toen hoofdleidster van een 3- klassige kleuterschool)De vaart der volkeren- de trein valt niet te stoppen. Maar ook roeien met de riemen die je hebt. Trek lering uit wat er gebeurd en gebeurd is. Zet liefde voor het kind bovenaan dan maakt het niet uit of het basisschool, kleuterschool of peuterspeelzaal is( nu werk ik als peuterspeelzaalleidster1)
 
 
Annemiek Ruiter 2005-09-14 11:33:59   249
Nee, geen aparte kleuterschool meer. al dat hokjes denken, ophouden daarmee!
Ik vind wel dat de wijze waarop jonge kinderen leren onderbelicht blijft/wordt Ook de nodige kennis en vaardigheden bij leerkrachten van de pabo's.
Ik ben mijn loopbaan gestart als hoofleidster/kleuterleidster en ben momenteeel directeur. Ik zie het als een groot voordeel dat ik de leerkrachten inhoudelijk kan ondersteunen en begeleiden bij onderwijsontwikkelingen in de groepen 1-2.
Het toetsen van kleuters vind ik niet echt een bezwaar wel vaak de wijze waarop met de uitslag wordt omgegaan. We moeten wel blijven observeren en zelf nadenken over het geheel. Het is kind is meer dan een cito-uitslag!
Ik vind de stelling 'de kleuterschool moet terug' trouwens behoorlijk irriteren, we zijn nu 20 jaar verder, ophouden ermee!
 
 
Paula Timmermans 2005-09-15 23:13:00   251
De stelling: "De kleuterschool moet terug" deel ik niet, wel het gegeven dat de know how over het leren van jonge kinderen momenteel tekort schiet. Ooit was ik kleuterleidster; later heb ik ervaren dat het veelgeroemde "aansluiten bij de ontwikkeling" lang niet altijd gewaarborgd werd, ook niet door de "echte Klossers". Indien ik tijd heb zou ik graag het congres bezoeken om mee te praten over....
 
 
Ton van Haaster 2005-09-16 00:13:07   252
'Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen,'zei Kierkengaard al eens. Dat betekent dat we niet terug moeten gaan in de tijd. Als het gaat om werkzame aspecten in het huidige onderwijs (compensatieprogramma's, eindtermen, toetsen i.t.t. beoordelen van kinderen naar ontwikkelingsfase)die al dan niet gunstig zijn voor kinderen (of waar we als samenleving niet/wel voor kiezen), dan moet het gesprek daar over gaan. Anders is de kans aanwezig op een sentimentele discussie. Vroeger........
 
 
Ton van Haaster 2005-09-16 00:13:39   253
'Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen,'zei Kierkengaard al eens. Dat betekent dat we niet terug moeten gaan in de tijd. Als het gaat om werkzame aspecten in het huidige onderwijs (compensatieprogramma's, eindtermen, toetsen i.t.t. beoordelen van kinderen naar ontwikkelingsfase)die al dan niet gunstig zijn voor kinderen (of waar we als samenleving niet/wel voor kiezen), dan moet het gesprek daar over gaan. Anders is de kans aanwezig op een sentimentele discussie. Vroeger........
 
 
Bea Wieringa 2005-09-16 15:02:42   255
We moeten niet terug naar de "oude kleuterschool",want de basisschool heeft ook veel goede elementen gebracht.Maar ik voel wel een sterke behoefte naar een betere opleiding van leerkrachten voor de groepen 1 en 2.Want ik mis bij de huidige pabo-studenten kennis van de psychologische en pedagogische achtergrond
van een kleuter.Dat is ook heel logisch want alle wetenschap,die de kleuterleidsters van de oude opleiding meekregen hebben 3 jaar de tijd gehad om zich erin te verdiepen,bij pabo-studenten is dat gereduceerd naar een half jaar en een zeer beperkte stage!
3 jaar over hebben
 
 
Bernadette van derMeijden 2005-09-20 19:19:56   266
We moeten absoluut terug naar"ontwikkeltijd"kinderen mogen op eigen niveau groeien en ontwikkelen en wij moeten de leerkracht zijn die hierop aansluit en niet vanuit een vast programma beoordelen of kinderen dit goed doen.Ik ben zelf een uitstervend ras, een kleuterleidster, maar de aan ons geleerde visies en werkwijzen zouden rustig terug kunnen komen om kinderen niet te dwingen tot ontwikkeling, maar vooral uit te lokken to groei en eigen niveau. Jammer dat dit steeds meer verdwijnt, maar ach, oude liefde roest niet en ik blijf er toch in geloven dat deze werkwijze veel meer oplevert voor het kind en blijf deze "ouderwetse"werkwijze hanteren. Waarom? Omdat ik erin geloof
 
 
Bernadette van derMeijden 2005-09-20 19:20:08   267
We moeten absoluut terug naar"ontwikkeltijd"kinderen mogen op eigen niveau groeien en ontwikkelen en wij moeten de leerkracht zijn die hierop aansluit en niet vanuit een vast programma beoordelen of kinderen dit goed doen.Ik ben zelf een uitstervend ras, een kleuterleidster, maar de aan ons geleerde visies en werkwijzen zouden rustig terug kunnen komen om kinderen niet te dwingen tot ontwikkeling, maar vooral uit te lokken to groei en eigen niveau. Jammer dat dit steeds meer verdwijnt, maar ach, oude liefde roest niet en ik blijf er toch in geloven dat deze werkwijze veel meer oplevert voor het kind en blijf deze "ouderwetse"werkwijze hanteren. Waarom? Omdat ik erin geloof
 
 
Deborah van Hunen 2005-09-22 22:03:25   271
Ik denk dat 'kleuterschoolterug' zeker mogelijkheden biedt. De Pabo kon tot nu toe m.i. niet voldoende kennis en vaardigheden bieden aan studenten om goed toegerust voor een kleuterklas te staan.
Ook denk ik dat het moeilijk voor de 'kleuterjuffen' was om weerstand te bieden
aan de druk van boven om op een schoolse manier te leren. Dit ging ten koste van het spelen en daarmee van de kleuters.
 
 
Deborah van Hunen 2005-09-22 22:04:18   272
Ik denk dat 'kleuterschoolterug' zeker mogelijkheden biedt. De Pabo kon tot nu toe m.i. niet voldoende kennis en vaardigheden bieden aan studenten om goed toegerust voor een kleuterklas te staan.
Ook denk ik dat het moeilijk voor de 'kleuterjuffen' was om weerstand te bieden
aan de druk van boven om op een schoolse manier te leren. Dit ging ten koste van het spelen en daarmee van de kleuters.
 
 
Rinske Feelders 2005-09-23 21:27:07   273
Terug in de tijd, nee. Het oude idee was destijds: Een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Daar is het fout gegaan, o.a. door het verdwijnen van het vak methodiek op de PABO. Leren van een oud-kleuterleidster met praktijkervaring. De huidige leerkrachten met als specialisatie het jonge kind hebben te weinig kennis van alle ontwikkelingsfasen van kleuters. Wel is er vaak een grote bereidheid tot leren, laten we daar als oud-Klossers gebruik van maken en onze nieuwe collega's daarin ondersteunen. Laten we ten allen tijde opkomen voor de ontwikkeling van het individuele kind, een uitdagende leeromgeving creeeren waardoor het kind geprikkeld wordt tot spelend leren. We laten ons toch zeker niet gek maken door leerkrachten uit hogere groepen, laten zij ook maar eens een stap terug doen. Ook in de midden-en bovenbouw zou anders geleerd kunnen worden. Belangrijk is om met de hele school het onderwijs te maken en ons niet weer te gaan afscheiden tot een aparte groep. We zijn er al twintig jaar mee bezig om een eenheid te vormen, gaan we dat allemaal teniet doen? Nee. Samen bouwen aan uitdagend onderwijs voor groep 1 t/m 8. PABO's, meer gerichter lesgeven op het werken met kleuters, de huidige informatie is te summier, we hebben leerkrachten nodig met een solide basis en de mogelijkheid om langer en regelmatiger stage te lopen in een kleutergroep.
 
 
Rinske Feelders 2005-09-23 21:27:21   274
Terug in de tijd, nee. Het oude idee was destijds: Een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Daar is het fout gegaan, o.a. door het verdwijnen van het vak methodiek op de PABO. Leren van een oud-kleuterleidster met praktijkervaring. De huidige leerkrachten met als specialisatie het jonge kind hebben te weinig kennis van alle ontwikkelingsfasen van kleuters. Wel is er vaak een grote bereidheid tot leren, laten we daar als oud-Klossers gebruik van maken en onze nieuwe collega's daarin ondersteunen. Laten we ten allen tijde opkomen voor de ontwikkeling van het individuele kind, een uitdagende leeromgeving creeeren waardoor het kind geprikkeld wordt tot spelend leren. We laten ons toch zeker niet gek maken door leerkrachten uit hogere groepen, laten zij ook maar eens een stap terug doen. Ook in de midden-en bovenbouw zou anders geleerd kunnen worden. Belangrijk is om met de hele school het onderwijs te maken en ons niet weer te gaan afscheiden tot een aparte groep. We zijn er al twintig jaar mee bezig om een eenheid te vormen, gaan we dat allemaal teniet doen? Nee. Samen bouwen aan uitdagend onderwijs voor groep 1 t/m 8. PABO's, meer gerichter lesgeven op het werken met kleuters, de huidige informatie is te summier, we hebben leerkrachten nodig met een solide basis en de mogelijkheid om langer en regelmatiger stage te lopen in een kleutergroep.
 
 
Rinske Feelders 2005-09-23 21:28:20   275
Terug in de tijd, nee. Het oude idee was destijds: Een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Daar is het fout gegaan, o.a. door het verdwijnen van het vak methodiek op de PABO. Leren van een oud-kleuterleidster met praktijkervaring. De huidige leerkrachten met als specialisatie het jonge kind hebben te weinig kennis van alle ontwikkelingsfasen van kleuters. Wel is er vaak een grote bereidheid tot leren, laten we daar als oud-Klossers gebruik van maken en onze nieuwe collega's daarin ondersteunen. Laten we ten allen tijde opkomen voor de ontwikkeling van het individuele kind, een uitdagende leeromgeving creeeren waardoor het kind geprikkeld wordt tot spelend leren. We laten ons toch zeker niet gek maken door leerkrachten uit hogere groepen, laten zij ook maar eens een stap terug doen. Ook in de midden-en bovenbouw zou anders geleerd kunnen worden. Belangrijk is om met de hele school het onderwijs te maken en ons niet weer te gaan afscheiden tot een aparte groep. We zijn er al twintig jaar mee bezig om een eenheid te vormen, gaan we dat allemaal teniet doen? Nee. Samen bouwen aan uitdagend onderwijs voor groep 1 t/m 8. PABO's, meer gerichter lesgeven op het werken met kleuters, de huidige informatie is te summier, we hebben leerkrachten nodig met een solide basis en de mogelijkheid om langer en regelmatiger stage te lopen in een kleutergroep.
 
 
Marianne Jansen 2005-09-27 10:02:21   287
De kracht die het spelend-leren onder deskundige leiding heeft bij een 4- tot 6-jarige moet gebruikt worden in de basisschool.De kleuterschool hoeft niet persé terug, maar wel de kleuterleidster en de daarbij behorende opleiding.
Toetsen, ach het is nu eenmaal zo.Heel belangrijk is om de uitslag te gebruiken om het kind beter te observeren en te begeleiden in zijn/haar spel en van ontwikkeling is dan zeker sprake.
 
 
Els Blacquiere 2005-09-28 15:11:38   292
Eindelijk! Ik hoor Wilhelmina Bladergroen 25 jaar geleden nog zeggen (in de aanloop naar de integratiewet PO van 1985): wacht maar, daar krijgen ze spijt van.
Mijn persoonlijke mening (als kleuterleidster en nu directeur):Eindelijk mag de kleuter dan weer zijn wie hij/zij is. Kleuters geven hun ontwikkeling zelf aan, wij hoeven alleen maar te volgen en alle ruimte te geven voor spelen, spelen en nog eens spelen! En door het spel, door het mogen zijn in zijn eigen wereld, leert een kleuter ALLES. Als dat dan ook nog mag o.l.v. een echte kleuterleid(st)er dan doen scholen de kleuter naar mijn mening eindelijk weer recht.
Er zijn scholen die al tientallen jaren zo werken... en met uitstekend resultaat!(Ik werk gelukkig op zo'n school!).
 
Vorige Pagina Volgende Pagina
 


Response: Deel je mening:
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.92.172.79
Copyright © 2005 SWP Uitgeverij I.S.M. Logacom BV