Voorpagina   -   Programma   -   Links   -   Contact   -   Voorwaarden

 Reacties per pagina   Sortering: 
 
Marjan de Vries Grasmeijer 2005-09-28 23:27:00   300
"gedicht" ongeveer 2jaar geleden gemaakt.

Een Kleuter vraagt………

Mag ik spelen ???
Bouwen , in de poppenhoek thee drinken
Tekenen , plakken , kraaltjes rijgen
Lekker kneden met de klei
Lekker buiten in het zand
De wereld ontdekken
Op mijn manier ?
Al spelend leer ik contacten te leggen
Met vriendjes
Die trouwens ook willen spelen
Als ik speel
Leer ik heus wel veel
Ik ontwikkel me op allerlei gebied
Maar het belangrijkste is toch dat ik ervan geniet !!
In mijn wereld kom ik van alles tegen
Ik leer tellen maar ook delen
Mag ik nu gaan spelen ???
Ik leer vooral hoe ik op een goede manier
Met anderen om hoor te gaan
En dat is iets waar we eigenlijk
Allemaal voor moeten staan
Mag ik spelen ???
Het is zo belangrijk voor mij
Mag ik spelen ???
NU ???
Mag ik spelen ???
Alsjeblieft ???

Mag ik nog kleuter zijn ???
 
 
Maria 2005-10-05 10:46:32   320
Ik vind het zo'n vreemde gedachtengang om het gebrek aan blijvend effect van voorschoolse (lees peutertijd) programma's als argument te gebruiken om de kleuterschool terug te willen. Feit lijkt mij dat je speciale programma's kan afdraaien wat je wilt, als je daarna dit niet onderhoudt, verdwijnt het effect. Dat gaat zo met kinderen die een voorspriong hebben waar geen aandacht voor is, en dat gaat zo met kinderen die een speciaal programma volgden. Zelf als ik als volwassene een cursus volg voor het een of ander, zal het effect daarvan verdwijnen als ik het niet blijf onderhouden. Met aandacht voor speciale programma's in de kleuterschool zal het effect dus een paar jaar langer blijven bestaan. maar ook dan zal na de overstap naar de "grote"school, het positieve effect verbleken (behalve voor die kinderen die thuis voldoende gestimuleerd worden)Mijn pleidooi zou dan ook zijn: werk meer samen. luister naar lekaar en kijk goed naar de kinderen die je begeleidt. Zorg dat je als school van groep 1 tm groep 8 (en wat mij betreft ook het VO op een lijn staat voor wat betreft je visie op het kind. Kijk ook naar hoe de kinderen binnenkomen, want ook peuterspeelzaal en kinderdagverblijf (en ouders) leveren geen blanco blaadjes af.
De opleidingen kunnen hier het nodige aan doen, helaas is het nog steeds zo dat op de pabo onder studenten degenen met een voorkeur voor bovenbouw de meeste status hebben en met een voorkeur voor kleuters de minste. OOk de hoeveelheid aandacht in het programma op de pabo is hier debet aan. meer gerichte aandacht voor het jonge kind op de opleiding, en meer aandacht voor het leren leren van elkaar als leerkrachten onderling, en ruimte daarvoor in de scholen, dan zit het onderwijs, ook voor kleuters, in de lift.
 
 
E. Borghouts 2005-10-05 13:20:33   321
De kleuterschool terug? De grootste onzin die er bestaat. Je moet niet terug willen naar 20 jaar geleden. Daarmee idialiseer je de situatie in het verleden en vergeet je de nadelen die er waren tijdens de kleuterschool. Een voorbeeldje: Kleuterscholen en lagere scholen ontwikkeleden, los van elkaar, leer- of ontwikkelingsprogramma's. Daardoor ontstonden opo veel plaatsen cultuurschollen als een kleuter naar de lagere school ging. Ik neem toch aan dat alle betrokkenen het er over eens zijn dat een ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle kinderen een groot goed is.
In de inleiding wordt gezegd: "We denken in producten......"Dat is inderdaad een fout die op veel scholen wordt gemaakt. We moeten denken in processen. Dat kan echter het best gebeuren door het huidige produktdenken in het onderwijs aan te pakken. Daarvoor zal het nodig zijn om andere groepen in de samenleving (politiek, inspectie) er van te doordringen dat zij op de verkeerde weg zijn.
 
 
ad eikenaar 2005-10-13 12:42:34   343
Maar natuurlijk terug. En ook de opleiding van weleer: een middelbare beroepsopleiding. En nog verder: terug naar de bewaarschool, een huis van bewaring, beschut tegen al die stoute mensen die iets met kleuters willen
 
 
Nelleke vd Berg 2005-10-13 20:04:15   345
Waarom wordt er nooit gewoon eens toegegeven: okee, we zaten fout door het jonge kind al zo vroeg te gaan confronteren met dingen en leersystemen waarvan NU blijkt dat ze niet (allemaal) werken??
Leer van de fouten en leer het kind weer te begrijpen: rust reinheid en regelmaat en voor de keostering is onmisbaar.
Sneller en vroeger en eerder; waarom?
Het worden er geen gelukkiger mensen van.
En dat is toch wat we willen? Gelukkige en evenwichtige mensen.
 
 
Nelleke vd Berg 2005-10-13 20:06:35   346
Ik sta nu voor groep 3 en zei zo tegen de klas:
"Als we DIT af hebben mag je nog even lekker spelen".
Waarop een kind zegt: "spelen? Wat is dat". Tja. Jong cynisme
 
 
Joke van der Meij 2005-10-14 10:20:41   347
Een betere stelling vind ik; ''de kleuterKLAS moet terug. De kleuterKLAS benadrukt de aparte taak die het kind in deze fase aan zichzelf verplicht is; het veroveren van zijn eigen lichamelijkheid Dat is (voor het leven!) de basis voor een goede emotionele en cognitieve ontwikkeling Een basisschool met kleuterKLASSEN geeft de kleuter die ontwikkelingsruimte.

 
 
Annelies van de Louw 2005-10-17 10:46:05   357
Ik vind niet dat we terug moeten naar de oude situatie, maar ik vind wel dat op vele scholen de kleuters te veel moeten "leren". Kleuters leren niet als je ze een programma voorschotelt. Het kan niet zijn zoals sommige groep 1/2 leerkrachten beweren dat hun kleuters A en B scores op de Cito halen, omdat ze hen een strak programma aanbieden. Zoals we allen weten verloopt de ontwikkeling van kleuters spontaan in interactie met de omgeving. Laat kleuters spelen in een uitdagende leeromgeving. Daar leren ze van en ze worden schoolrijp. In groep 3 moet ook nog meer spelend geleerd worden. Vooral de herfstkinderen, die maar anderhalf jaar (mogen)kleuteren, hebben dit nodig om zich te ontwikkelen. Ook vind ik dat het lesgeven in groep 1/2 als een meer belangrijke taak binnen de school gezien moet worden.
Robert Fulghum heeft ooit een boekje geschreven: "Alles wat ik beslist moet weten heb ik op de kleuterschool geleerd". Helaas is dit boek niet meer te krijgen. Maar daarom ga ik naar het congres, om deze standpunten te delen.
 
 
Annelies van de Louw 2005-10-18 10:05:52   366
Het boekje "Alles wat ik beslist moet weten heb ik op de kleuterschool geleerd" is te bestellen bij t'Winkeltje in Rossum. Leve internet!
 
 
Hilde Wobma 2005-10-18 15:06:26   367
Verdrietig en boos word ik na het lezen van het artikel 'Kort kleuteren wordt de norm' in Trouw van 15 oktober. Van kleuters heb ik niet zoveel verstand meer (mijn jongste kind is 15)maar dagelijks heb ik als docent op een middelbare school te maken met gefrustreerde pubers . De groep waar ik speciaal aan denk zijn de 'hoogbegaafde'pubers die een klas over hebben geslagen en nu vaak gepest worden omdat ze wat kinderlijker zijn. Velen van hen halen net Havo-niveau (of gaan al eerder van school), omdat ze niet gewend zijn hun kennis gestructureerd op papier te krijgen. Normaal gesproken zouden ze makkelijk VWO-niveau aan moeten kunnen. Via de Havo kunnen zij niet naar de universiteit. Zij worden, doordat anderen denken dat ze geen uitdaging hadden op hun leeftijdsniveau, daarna dus constant aangesproken op een lager niveau dan wenselijk is. En dan nog even terug naar de kleuters: een kind is toch niet enkel en alleen een leertank? Leer oudere kleuters om verantwoording te nemen voor een groepje wat jongere kleuters. Daar leren ze verschrikkelijk veel van en de juf wordt een beetje ontlast. Trouwens ook een prima voorbereiding voor later in de tweede fase!!
 
 
Marjan 2005-10-18 23:30:22   370
Hier ben ik het volledig mee eens, ga de kinderen maar eens na die je eerder door hebt laten stromen. Wat levert het op?? Meestal stranden die kinderen in het voortgezet onderwijs, of ze blijven een keer zitten, of halen niet het nivo wat er in had gezeten, of nog erger ze raken emotioneel in de knoei. Ik maak me ook grote zorgen om de "regel", van de inspectie, dat oktober, november en december kinderen nu ook al automatisch door "moeten" stromen van groep 1 naar 2. Tuurlijk zit er zo nu en dan één tussen die het wel kan redden, en die mag ook de kans krijgen. Maar de meesten zijn er gewoonweg niet aan toe. Worden die dingen nu gewoon ergens achter een bureau bedacht of zo??
 
 
Dineke 2005-10-19 18:03:17   374
De groepen 1/2 zijn vaak erg groot.Vroeger kon een kleuterklas worden gesplitst zodra het aantal van 31 was bereiktof 2 groepen bij 62 etc.
Nu maakt men groepen 1/2 soms erg groot zodat er in de overige groepen knelpunten kunnen worden opgelost.
De kinderen komen echter van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
waar het aantal begeleiders per groep flink hoger ligt.
Leerkrachten 1/2 moeten hoge ambities van de schoolleiding/inspectie
waarmaken met heel weinig mankracht. 
 
Jan van der Crabben 2005-10-21 21:31:13   387
Graag ondersteun ik uw actie. Vele jaren heb ik als docent onderwijskunde uw meningen uitgedragen. Ik sta dan ook geheel achter uw actie, waarmee ik u veel succes wens.met vriendelijke groeten ., Jan van der Crabben
Burg .van de Mortelstr. 9 5431 CK Cuijk.
 
 
Liesbeth de Borst 2005-10-27 22:54:38   397
Een geweldig idee om de kleuter eens goed in het zonnetje te zetten en voor zijn/haar rechten op te komen!!!!!
De kleuterschool van vroeger helemaal terughalen zal nooit lukken, is ook niet reëel denk ik. Dat zou nl. betekenen, dat er in die 20 jaar geen positieve ontwikkelingen zijn geweest. Er is naar mijn mening nog wel degelijk aandacht voor het individuele kind, maar wat de laatste jaren zo "belangrijk" wordt, is dat wat een kind moet presteren. Er mogen haast geen fouten meer gemaakt worden door het kind; we moeten allemaal "goeie" kinderen afleveren in groep 3. O wee, als je een jaartje langer kleuter moet zijn....
Waar ik me nog steeds over verbaas, is dat het hele WSNS-gebeuren bedoeld was om de "mindere" kinderen in de basisschool te houden. En nu mag je een kleuter,die niet echt lekker mee kan, niet op z'n eigen nivo en tempo zich laten ontwikkelen, maar moet je hem klaarstomen om het kind vervolgens in groep 3 of 4 te zien struikelen. Da's toch vreselijk!

DIEPTRIEST, dat een inspectie de kleuter niet begrijpt. Hebben die inspecteurs zelf kinderen, kleuters? Ik schat van niet........

En dan de Paboos, ja boos. Er worden leerkrachten klaargestoomd, die in 4 jaar tijd wel helemaal 2x een stageperiode van een week of 8 in totaal in de kleutergroepen doorbrengen (en dan nog slechts een enkele dag of dagdeel). Hebben ze wel eens gehoord/gevoeld hoe een kleuter in elkaar zit? Hebben de paboleerkrachten zelf wel eens voor een kleutergroep gestaan?
Een powerpointpresentatie leren maken is tegenwoordig belangrijker op een pabo dan de kern van het onderwijzen leren.
Ik denk, dat naast een nieuwe vorm van de oude kleuterschool in de eerste plaats een NIEUWE KLOS moet komen. Daar ligt de toekomst van ons onderwijs, men moet weer leren "kleuterdenken".
 
 
marlies galama 2005-10-31 22:53:18   401
voor mij hoeft de kleuterschool niet terug als apparte school,maar de kleuters moeten wel hun eigen specifieke plek hebben in de basisschool.
ook beginnende leerkrachten zouden meer moeten leren over dit specifieke plekje in de school Het is een ander vak en vraagt om totaal andere vaardigheden van de leerkracht .
de stageres die ik mee maak zitten nauwlijks meer bij de kleuters en vaak als eerste stage en veel te kort.De meeste stageres valt het erg tegen wat ze allemaal moeten doen. ik ben zelf een oude klosser en na 20 jaar zie ik het nog steeds als een speciaal vak.
 
 
Jose 2005-11-01 15:23:50   402
ik ben net klaar met de pabo en hebde behoefte nu al om meer over kleuters te weten te komen. op de pabo's wordt hier tegenwoordig mijns inziens te weinig over gesproken. Op scholen kijken ze vaak adhv toetsen enz. of het kind wel doorkan gaan naar groep 3. als de kleuterschool, of in ieder geval een aantal aspecten ervan, terug komt: hoe weet ik dan of een kind toe is aan groep 3?
 
 
wies 2005-11-02 16:55:29   406
Kleuters in de basisschool is niet verkeerd. Maar de prestatiedruk is wel steeds groter. Ook vanuit de inspectie. Spelend leren is nog steeds heel belangrijk in groep 1 /2. Ontwikkelingsgericht onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Ik ben nog een kleuterleidster die van de KLOS komt. Ik mis ook op de pabo te weinig aandacht voor de kleuter. Je voelt je haast schuldig als je geen werkbladen en weektaken hebt. Probeer vanuit het kind te werken en niet vanuit de druk van het heilige moeten presteren.
Ook bij de ouders vandaan komt steeds meer de vraag naar reken,lees en andere aktiviteiten. Spelen in de bouwhoek is ook een rekenaktiviteit. Ik probeer het steeds weer uit te leggen en het lukt aardig om de ouders te overtuigen.
 
 
marjon kwant 2005-11-02 20:29:00   409
en dan de bewaarschool ook??? Achterom kijken en kritiek leveren is geen goede zaak.Wij zijn nu 20 jaar verder Als leerkracht moet je weten wat goed is en gaat voor/bij een kind en dat heeft niets te maken de titel kleuter- of basisschool maar alles met de invulling van het programma. Als oud-kleuterleidster vind ik dat je je sterk moet maken voor de ontwikkeling van elk kind (zo mogelijk) individueel. gebruik van toetsen als hulpmiddel voor signalering van problemen en niet als stigma is geen probleem als een toestuitslag maar niet de leidraad van het programma gaat worden. gebleken is nog altijd dat het jonge kind piekt en groeit op zijn of haar eigen manier.
 
 
Nadya 2005-11-03 22:55:23   414
Basisschool? Prima! Maar.....Ik vind wel dat je in het basisonderwijs tegenwoordig het specifieke van het kleuteronderwijs moet bewaken.De laatste tijd verwacht men dat de kleuter leert lezen en rekenen. Mag hij nog wel spelen???
Een ander voorbeeld: Men vindt vanuit de midden-en bovenbouw dat een kleuter de goede pengreep aangeleerd moet worden..... ????? ...Omdat kinderen in de bovenbouw slecht schrijven.Mijn tenen krullen al bij dit idee.
"Kleuterleidsters, blijf op je hoede en laat je niet ondersneeuwen" Ik kan me nog herinneren dat de toenmalige minister van onderwijs Van Kemenade op een onderwijsstudiedag deze uitspraak deed.

Ik vind:"Laat de kleuter KLEUTER zijn!!!!!"

Loris Malaguzzi schreef:

Het kind bestaat uit honderd
Het kind heeft honderd talen
honderd handen
honderd gedachten
honderd manieren van denken
van spelen, van spreken.
Honderd, altijd weer honderd
manieren van luisteren
verwonderen en liefhebben
honderd vreugden
om te zingen en te begrijpen
honderd werelden om te ontdekken
honderd werelden om te verzinnen
honderd werelden om te dromen.
Het kind heeft honderd talen
(en nog honderd honderd honderd meer)
maar ze pakken er negenennegentig af.
De school en de samenleving
scheiden het hoofd van het lichaam.
Zij zeggen tegen het kind:
dat hij zonder handen moet denken
zonder hoofd moet handelen
moet luisteren en niet praten
moet begrijpen zonder vreugde
alleen met Pasen en Kerstmis
mag liefhebben en verwonderen.
Ze zeggen tegen het kind:
ik geef je de al ontdekte wereld
en van de honderd
pakken ze er negenennegentig af.
Ze zeggen tegen het kind:
dat werk en spel
realiteit en fantasie
wtenschap en verbeelding
hemel en aarde
verstand en droom
dingen zijn die niet bij elkaar horen.

En dus vertellen ze het kind
dat de honderd er niet is.
Het kind zegt:
ZEKER; DE HONDERD IS ER WEL!
 
 
Rita Fokke 2005-11-13 00:28:40   443
Als oude Klosser blijf ik de kleuter beschermen. Het wordt wel steeds moeilijker met de IB-er, de directie en de inscpectie op je rug.
Er zijn, gelukkig binnen het lesgeven aan kleuters ook veel dingen ten goede veranderd.
Ik merk helaas wel, dat ik met mijn tijd steeds minder kan doen b.v. het aanbieden van ontwikkelings eigen- en uitdagende natuurlijke materialen.
Administratie is erg belangrijk tegenwoordig en kost erg veel tijd.
 
Vorige Pagina Volgende Pagina
 


Response: Licht je mening toe
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.159.30.26
Copyright © 2005 SWP Uitgeverij I.S.M. Logacom BV