Voorpagina   -   Programma   -   Links   -   Contact   -   Voorwaarden

 Reacties per pagina   Sortering: 
 
Reint Laan 2005-11-20 10:18:42   472
Als oud schoolhoofd van een Jenaplanschool steun ik deze actie ten volle! In 1975 startten we met een geintegreerde kleuter-lagere school. Wat heb ik als lagere school docent veel kunnen leren van de kleuterleidsters. En al gauw bleek het dat zij volledig tot hun recht kwamen als ze in een bovenbouwgroep werkten. En dan bleek ook dat hun bovenbouwcollega's abosluut geen idee hadden wat ze in een kleutergroep konden doen: geen boekjes, geen schriftjes! Maar wederzijds groeide het respect en kon de rijke 'kleutervisie'ook de methodiek van de lagere school binnenkomen.
Op dit ondewerp zou ik nog dieper kunnen doorgaan, ook in verband met toenmalige reacties van de Pabo-docenten op de stages van hun studenten, maar het punt is duidelijk.
De kleuterschool hoeft niet terug, maar de pedagogische en didactische werkwijze behoort weer in gebruik te komen in de gehele basisschool en waarschijnlijk ook het voortgezet onderwijs. Het kind centraal i.p.v. de leerstof.
Ouwe koek dus!
 
 
elly naarding 2005-11-20 13:11:38   475
Kleuters moeten kunnen zijn wie ze zijn. Leerkrachten die met kleuters werken moeten leren kijken naar kinderen om zo hun ontwikkeling goed te volgen en te weten wat ze nodig hebben in aanbod, in een uitdagende leeromgeving, etc.Dat vereist tegenwoordig heel wat kennis, die de Pabo aanreikt.Om kennis te delen met de collega's aan de school waar je werkt, zijn gesprekken over aanbod, observatie, evaluatie, nodig. Dat er soms landelijke richtlijnen voor gegeven worden is niet erg.Je kunt met elkaar aan een school een weg kiezen, met inachtneming van de nieuwe ontwikkelingen die er zijn.Veranderen en op je vak-kennis en inhouden scherp te zijn is prima.Wanneer je het eigene van de kleuter maar blijft zien. Kobalt voor onderwijs en jeugd. Assen.
 
 
elly naarding 2005-11-20 13:15:49   476
bij bericht 475 moet staan dat geeft de Pabo NIET.Een kernwoord ontbreekt dus. Excuses en lees opnieuw svp
 
 
Marijke Bertu 2005-11-21 19:20:47   492
Wat mij betreft moet de kleuterschool NIET terug, maar wel de opleiding voor leraren die willen werken met kleuters! Het feit dat alle kinderen in 1 basisschool zitten is ook niet het probleem, inhoudelijk moet er voor kleuters veel verbeteren, te beginnen op opleidingsniveau! Waar blijven de modules kleuterdidactiek/methodiek, kleutergym/spel en dans, voorb. rekenen en lezen, muziek met kleuters,
enz.
Mijn handen jeuken om hier wat aan te doen!
 
 
dolfijntje. 2005-11-23 19:10:43   510
Als dat toch eens zou kunnen,de kleuterschool terug.
De kleintjes moeten al zoveel.
Laat ze toch lekker onbezorgd spelen en niet in hoeven zitten over een "testje"dat niet goed is gemaakt.
Heerlijk kleuter zijn,ze kunne nog lang genoeg leren.
Mijn zegen hebben ze hoor.
 
 
Ina de Vries 2005-11-23 22:10:38   514
Geef de kleuter tijd en ruimte om te spelen, wat wij als kleuterleidsters moeten doen is zorgen voor een omgeving die daartoe uitnodigt en een rugzak vol liedjes, spelletjes en verhalen. Materialen waarmee het kind zijn belevingen, zijn omgeving kan naspelen, kan nadoen. Op die manier kan de kleuter op een manier die bij zijn ontwikkeling past heel veel leren op vele gebieden. Daarmee wordt de basis gelegd voor het latere leren. Gelukkig zijn er nog steeds scholen die kleuters deze tijd en ruimte schenken. Laten we vooral het vertrouwen niet verliezen in de spontane ontwikkeling van de kleuter.
 
 
mieke pragt 2005-11-23 23:05:45   516
Morgen zullen ze er hoop ik allemaal weer zijn, mijn kleuters, om samen met mij het heerlijke feestje van weer een nieuwe dag te vieren!
Gelukkig werk ik samen met prima collega's die, al zijn ze vaak jonger of van welke kant dan ook ingestroomd, heel goed begrijpen wat onze kinderen nodig hebben......Liefhebbende leerkrachten die vol vertrouwen naar ze kijken en ze de tijd en de ruimte geven om op te groeien.
Kleuters doen van nature wat wij allemaal nog zouden willen kunnen; ze leven het leven, vol overgave, elke dag weer!
Geniet met ze mee, bescherm ze en vecht voor ze als dat nodig is, met wie dan ook.
Een goed congres gewenst.

 
 
Rineke Derksen 2005-11-24 09:37:38   518
Fijn dat iedereen het heeft over de ontwikkeling van kleuters die gevolgd moet worden! Ik vind het alleen verbazend dat er zoveel aandacht is voor kleuters die 'moeten'spelen en eventuele achterstanden hebben. Wie komt er op voor de kleuters die een ontwikkelingsvoorsprong hebben en juist wel behoefte hebben aan leerstof? Dat is toch ook het volgen van de ontwikkeling? Kunnen deze kleuters dan ook het aanbod krijgen waar ze recht op hebben en behoefte aan hebben? Ik heb eeb zoon die met zijn 4 jaar oud in groep 2 totaal over zijn toeren thuis heeft gezeten, 3 maand lang, omdat hij volgens de juf genoeg aanbod kreeg en verder maar moest spelen. Gelukkig kon hij naar een andere school die hem ook in groep 2 gewoon de leerstof aanbood die hij wilde, nl rekenen en lezen. Mijn kind was binnen een week weer vrolijk .
Het zou zo fijn zijn dat er ook aandacht was voor deze kinderen. Spelen is niet altijd de sleutel.
 
 
Sonja Hoving 2005-11-24 14:28:07   521
Verdrietig en boos wordt ik, als moeder van 4 hoogbegaafde kinderen die alle vier
vervroegd zijn doorgestroomd, na het lezen van enkele reacties(Hilde Wobma, Marjan,Merel). Blijkbaar zijn er nog veel vooroordelen over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ik ben achteraf erg gelukkig dat twee van onze kinderen eerder naar groep 3 zijn gegaan, anders waren ze nog meer gaan onderpresteren. Het gaat erom dat er naar het kind gekeken wordt en wat het op een bepaald moment nodig heeft. De ene keer is dat langer en de andere keer korter kleuteren. En wat de "gefrustreerde" hoogbegaafde pubers die een klas hebben over geslagen betreft, denk ik dat ze waarschijnlijk gefrustreerd zijn geraakt omdat ze in het middelbaar onderwijs nog steeds niet erkend zijn geweest. Zijzelf kiezen niet voor een lager niveau, maar de school laat ze afstromen terwijl er meer in het kind zit.
De vraag of we weer terug moeten naar een kleuterschool maakt voor deze kinderen niet uit, zolang er maar ingespeeld kan worden op het niveau van het kind. En spelen... prima, maar dan niet alleen met leeftijdsgenootjes, maar ook met ontwikkelingsgelijken!
 
 
peter oeloff 2005-11-24 22:21:39   525
ik zag net een stukje in het nos, klopt wat er gegt werd, kinderen krijgen allerlij naampies adhd pdd nos noem maar op, dan zijn ze ervan af de rest kan u lezen en zien in uitendingen op.
http://www.kinderbescherming.web-log.nl/
 
 
Thea den Daas 2005-11-24 23:37:15   529
Als moeder van 4 hoogbegaafde kinderen ben ik niet blij met de basisschool. Ook niet met de middelbare school trouwens. Maar die worden ook opgescheept met de brokken van de basisschool. De kwaliteit van de basisschool is belabberd. Een voorbeeld is mijn oudste dochter die in de kleuterklas de krant al kon lezen en de Jenavanplanjuf die zegt dat het sociaal-emotioneel niet goed is voor haar en zich moet aanpassen aan de groep en straks in groep met de anderen aan het alphabet moet beginnen. Want u heeft toch een speelgoedwinkel mevrouw? Dan weet u toch hoe belangrijk spelen is? Ik heb haar gevraagd wat zij dan onder spelen verstaat. Volgens mij is het zo dat spelen leren en leren spelen behoort te zijn. En dat zij mijn kinderen leert dat het leren van lezen schrijven rekenen taal enz. iets heel ergs is terwijl dit voor mijn kinderen ook spelen is net als de bouw, poppenhoek enz. Bedankt leerkrachten dat u onderpresteerders heeft gemaakt van onze kinderen terwijl ze zo leergierig en gemotiveerd waren voordat ze naar school gingen zo leergierig en spontaan enz waren. Nogmaals bedankt.
Zorg toch eerst eens dat het niveau van kunde en kennis van leerkrachten omhoog gaat en wel een heel eind. Het Nederlandse onderwijs is mijnsinziens op sterven na dood.
 
 
Thea den Daas 2005-11-24 23:39:50   530
Als moeder van 4 hoogbegaafde kinderen ben ik niet blij met de basisschool. Ook niet met de middelbare school trouwens. Maar die worden ook opgescheept met de brokken van de basisschool. De kwaliteit van de basisschool is belabberd. Een voorbeeld is mijn oudste dochter die in de kleuterklas de krant al kon lezen en de Jenavanplanjuf die zegt dat het sociaal-emotioneel niet goed is voor haar en zich moet aanpassen aan de groep en straks in groep met de anderen aan het alphabet moet beginnen. Want u heeft toch een speelgoedwinkel mevrouw? Dan weet u toch hoe belangrijk spelen is? Ik heb haar gevraagd wat zij dan onder spelen verstaat. Volgens mij is het zo dat spelen leren en leren spelen behoort te zijn. En dat zij mijn kinderen leert dat het leren van lezen schrijven rekenen taal enz. iets heel ergs is terwijl dit voor mijn kinderen ook spelen is net als de bouw, poppenhoek enz. Bedankt leerkrachten dat u onderpresteerders heeft gemaakt van onze kinderen terwijl ze zo leergierig en gemotiveerd waren voordat ze naar school gingen zo leergierig en spontaan enz waren. Nogmaals bedankt.
Zorg toch eerst eens dat het niveau van kunde en kennis van leerkrachten omhoog gaat en wel een heel eind. Het Nederlandse onderwijs is mijnsinziens op sterven na dood.
 
 
agnes 2005-11-25 09:07:01   533
graag wil ik even reageren op het sukje van Thea den daas. Het is wat kort door de bocht om het hele onderwjs en dus ook de leerkrachten af te schepen als belabberd. Volgens mij zijn er ook heel veel goede scholen en goede leerkrachten. Wat jammer is dat haar kinderen niet op het niveau hebben les gekregen wat ze nodig hadden. Dit wil niet zeggen dat het overal slecht is. Voor veel kinderen/kleuters is spelend leren prima en voor een aantal is er meer nodig. Mijn mening is kijk goed naar de kinderen.Hou in de gaten wat ze kunnen/ willen. En niet wat de ouders denken wat ze kunnen en willen.
 
 
rineke derksen 2005-11-25 21:10:15   536
Ik wil graag reageren op het stukje van agnes. Natuurlijk zijn er goede scholen en leerkrachten. Maar als ouder van hoogbegaafde kinderen krijg je te maken met heel veel onkunde en onbegrip over je kind. Dan kan ik de reactie van Thea heel goed begrijpen. Ik schrik wel heel erg van de opmerking van Thea: 'en niet wat de ouders denken wat ze kunnen en willen'. Hoe durf je de deskundigheid van ouders in twijfel te trekken?!
Ouders hebben meestal beter in de gaten dan wie dan ook wat er bij hun kind speelt en wat hun kind nodig heeft.
 
 
rineke derksen 2005-11-25 21:11:26   537
excuses thea, ik bedoel de opmerking van agnes.
 
 
agnes 2005-11-27 15:46:57   545
Het is zeker niet mijn bedoeleing om de deskundigheid van ouders in twijfel te trekken. Ik ben het met je eens dat ouders als geen ander hun eigen kind goed kennen. Ik begrijp de reactie van Thea ook wel en het is jammer dat er weinig begrip is. Soms laat een kind thuis ook iets heel anders zien dan op school. Dit is natuurlijk best lastig voor beide partijen. Ik vind het alleen jammer dat het hele onderwijs/ leerkrachten afgescheept wordt als belabberd.
 
 
Petra Sanders 2005-11-28 14:49:12   548
De vooroordelen mbt tot ouders van HB kinderen en de hb kinderen zelf vliegen hier weer over het net. Ouders zijn blijkbaar opeens niet deskundig meer als men zijn/haar kind aan de poort van de school aflevert. De Docent weet het beter dan de ouder omdat zij/hij tientallen kinderen per jaar ziet en dus kent?
Ik durf te beweren dat als een kind in de eerste week niet door de leerkracht gezien wordt, als de docent het onder niveau aanspreekt en het signaal afgeeft dat kleuters alleen maar spelen en moeten spelen, dat dan de onderpresteer machine in gang wordt gezet.
Wanneer gaan we nu eens beseffen dat ook kleuters niet allemaal gelijk zijn. Dat de een het heerlijk vindt in de bouwhoek maar dat een ander geniet van lezen... WAAROM mag dat toch niet????
Onderpresteren is niet zo onschuldig als het lijkt, na jaren onderpresteren wilde mijn onderpresteerder nog maar 1 ding DOOD!!
In de loop der jaren heb ik helaas weinig positieve ontwikkelingen gehoord of gezien op dit gebied. Scholen willen niet en/of kunnen niet. Maar houd op om ouders te beschuldigen van van alles en nog wat.
De kleuterschool hoeft van mij niet terug, ik pleit voor het "echt" volgen van de kinderen, dat zal veel leed voorkomen.

Petra Sanders
 
 
Petra Sanders 2005-11-28 14:49:31   549
De vooroordelen mbt tot ouders van HB kinderen en de hb kinderen zelf vliegen hier weer over het net. Ouders zijn blijkbaar opeens niet deskundig meer als men zijn/haar kind aan de poort van de school aflevert. De Docent weet het beter dan de ouder omdat zij/hij tientallen kinderen per jaar ziet en dus kent?
Ik durf te beweren dat als een kind in de eerste week niet door de leerkracht gezien wordt, als de docent het onder niveau aanspreekt en het signaal afgeeft dat kleuters alleen maar spelen en moeten spelen, dat dan de onderpresteer machine in gang wordt gezet.
Wanneer gaan we nu eens beseffen dat ook kleuters niet allemaal gelijk zijn. Dat de een het heerlijk vindt in de bouwhoek maar dat een ander geniet van lezen... WAAROM mag dat toch niet????
Onderpresteren is niet zo onschuldig als het lijkt, na jaren onderpresteren wilde mijn onderpresteerder nog maar 1 ding DOOD!!
In de loop der jaren heb ik helaas weinig positieve ontwikkelingen gehoord of gezien op dit gebied. Scholen willen niet en/of kunnen niet. Maar houd op om ouders te beschuldigen van van alles en nog wat.
De kleuterschool hoeft van mij niet terug, ik pleit voor het "echt" volgen van de kinderen, dat zal veel leed voorkomen.

Petra Sanders
 
 
Marga 2005-11-28 20:35:27   552
De PABO leerkrachten geven te weinig ontwikkelings psychologie over het jonge kind aan hun studenten, omdat ze er zelf te weinig over weten.
 
 
suzanne 2005-11-29 17:30:05   554
Hoe ging het vroeger op de kleuterschool? Wat werd er gedaan met de kinderen, en wat is er zo anders als nu?
 
Vorige Pagina Volgende Pagina
 


Response: Licht je mening toe
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.234.45.10
Copyright © 2005 SWP Uitgeverij I.S.M. Logacom BV