Voorpagina   -   Programma   -   Links   -   Contact   -   Voorwaarden

 Reacties per pagina   Sortering: 
 
Miriam Lavell 2005-10-26 14:10:11   395
Nog wat stellingen

1: Leren (lezen, whatever) is leuk, ook voor kleuters.

2: De schoolplicht begint bij 5 jaar.

3: Niet schoolrijpe schoolplichtigen bestaan niet.

4: School is geen biologie, maar door mensen verzonnen en ingericht.

5: Sinds de afschaffing van de kleuterschool, hoeven leeringen niet meer aan eisen te voldoen om over te gaan. Scholen moeten aan hogere eisen voldoen, namelijk zich aanpassen aan de leerling.

 
 
Ineke 2005-11-01 18:09:18   404
Het samenvoegen van kleuterschool en lager school naar basisschool is een gigantische bezuinigingsoperatie geweest.Goed voor de staatskas en erg slecht voor de kleuter. Terug die kleuterschool.Lijkt me een geweldig idee.
 
 
Jan Slagter 2005-11-03 10:24:45   410
Het is natuurlijk onzin te beweren dat je in de oude kleuterschool dingen deed die je tegenwoordig niet zou kunnen doen. De ontwikkeling heeft de laatste twintig jaar niet stilgestaan. Laten we alsjeblieft niet terugkeren op onze schreden: laat de basisschool de basisschool en doe die dingen die onontbeerlijk zijn voor een perfecte kleuterontwikkeling.
 
 
Jan Slagter 2005-11-03 10:25:35   411
Het is natuurlijk onzin te beweren dat je in de oude kleuterschool dingen deed die je tegenwoordig niet zou kunnen doen. De ontwikkeling heeft de laatste twintig jaar niet stilgestaan. Laten we alsjeblieft niet terugkeren op onze schreden: laat de basisschool de basisschool en doe die dingen die onontbeerlijk zijn voor een perfecte kleuterontwikkeling.
 
 
Jan Slagter 2005-11-03 10:26:22   412
Het is natuurlijk onzin te beweren dat je in de oude kleuterschool dingen deed die je tegenwoordig niet zou kunnen doen. De ontwikkeling heeft de laatste twintig jaar niet stilgestaan. Laten we alsjeblieft niet terugkeren op onze schreden: laat de basisschool de basisschool en doe die dingen die onontbeerlijk zijn voor een perfecte kleuterontwikkeling.
 
 
Martin Rijntjes 2005-11-06 09:18:50   418
Deze reactie heb ik gestuurd naar aanleiding van een artikel in 'de Trouw'over 'korter kleuteren wordt de norm':
Mijn haren gaan recht overeind staan bij dit artikel. Zelf ben ik een kleuterleider van de oude KLOS opleiding en sta nu alweer zo’n 15 jaar voor een kleutergroep. Oh, ik ben zeker met mijn tijd meegegaan en heb vele ontwikkelingen mee- en me ook eigen gemaakt maar nu draaft onze inspectie toch echt door. We hebben het hier over kleuters, waarvan iedereen toch zou moeten weten dat de ontwikkeling grillig verloopt, er zijn inderdaad (zelden) wel eens kinderen die ‘vervroegd’ door kunnen omdat hun totale ontwikkeling dat toe laat. Maar zélfs de september kinderen zijn over het algemeen de kinderen die ons regelmatig zorgen baren.
1 oktober wordt inderdaad niet meer gehanteerd maar vormt altijd nog een prima scheidslijn wat leeftijd betreft, ouders verlangen duidelijkheid, wij ook !
In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor je hele verdere leven, vergelijk het maar met het fundament van een huis, is dat niet stevig genoeg dan wordt je huis maar krakkemikkig, er ontstaan scheuren, die worden langzaam maar zeker groter, tasten de constructie aan, de vloeren enz, en dat gebeurt regelmatig met kinderen die zonder dat hun volledige ontwikkeling dat toelaat doorgaan in verband met hun leeftijd. Zij moeten presteren, maar kunnen dat (nog) niet, zij horen steeds weer dat iets niet lukt. Erg goed hoor voor je zelfvertrouwen!!. Willen we niet allemaal in een stevig, warm en degelijk huis wonen ???!!! Dat zorgt ervoor dat je goed in je vel zit, stevig in je schoenen staat, kunt incasseren, een positief zelfbeeld hebt, de wereld aan kunt !!! Beter één jaar ‘extra’ kleuteren en met een glimlach door je basisschoolloopbaan dan 8 jaar lang achter de groep aan hobbelen !!! Het gaat nog altijd om individuen, bekijk het per kind, maak er geen gemiddelde van, dat wilt U niet zijn en ik niet !
Het basisonderwijs is géén gemiddelde, géén grafiek, geen cijfer, geen 8 of 9 jaar, het gaat om toekomstige deelnemers in onze maatschappij. Dat is dus een stuk verantwoording voor mij maar ook zeker voor U, beste inspectie !!! Ik neem mijn taak zeer serieus, dat zou U ook moeten doen door kinderen niet enkel op getallen en uw eigen verwachtingen te reduceren !!!!

Groetjes, meester Martin Rijntjes, Heerlen
 
 
Martin Rijntjes 2005-11-06 09:42:42   419
Oh ja: mijn stelling:
De tegenwoordige paboleerkracht leert niet meer te kijken naar kleuters. Toetsen en methodes worden te pas en te onpas ingezet waardoor er een enorme verschoolsing van de kleutergroepen plaatsvindt !! Lijkt me duidelijk: TERUG NAAR DE KLEUTERSCHOOL MET GOED OPGELEIDE MENSEN !!!!!
 
 
Maria 2005-11-06 23:31:49   421
Hup, je werd met je groep toen in een veel kleiner lokaal geplaatst.RUIMTE is heel belangrijk.Ik noem maar een zijstraat.Waar zijn die bouwbesluiten gebleven,die in de kleuterschool gehanteerd werden????Was zo gek nog niet tijdens de kleuterschooltijd!!!We kunnen oude en nieuwe zaken met elkaar verweven.Dit is al door meerderen geopperd.
 
 
Thérèse 2005-11-07 11:24:06   423
De kleuterschool hoeft wat mij betreft niet terug, wel de opleiding voor kleiterleidsters.
Kleuters verdienen specialisten!
Toetsen mogen achterwege blijven.
We zijn in de bassisschool veel te veel bezig met wat het kind NIET kan i.p.v. WEL. We moeten meer de nadruk leggen op de KWALITEITEN van een kind dan op de tekortkomingen!
 
 
Jeanette de Koning 2005-11-08 13:39:58   425
Er moet zeker weer een aparte opleiding komen voor kleuters!
ik denk niet dat de kleuterschool weer apart moet, maar er moet wel meer aandacht voor de kleuter komen.
Nu is de druk te hoog...de kleuter ontwikkelt zich spelenderwijs!!!!
 
 
joke 2005-11-08 13:50:51   426
Alleen de kleuterschool terug hoeft van mij niet maar waarom geen cobinatie met groep 3 en 4.
 
 
joke 2005-11-08 13:51:55   427
Alleen de kleuterschool terug hoeft van mij niet maar waarom geen combinatie met groep 3 en 4.
 
 
Hans Vastbinder 2005-11-08 14:40:38   429
De principes van het kleuteronderwijs (dicht bij het kind, de ontwikkeling nauwgelet volgen, werken in hoeken en met thema's, dicht bij de belangstellingswereld van het kind)moeten door de rest van de basisschool worden overgenomen. Pas dan kan er sprake zijn van een doorgaande lijn.
 
 
Hanneke Verkleij 2005-11-09 11:05:51   434
Nee, de kleuterschool moet niet terug, daar mankeerde ook vanalles aan. Ga door op de weg van echte onderwijsvernieuwing, zoals bv. het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs doet;niet alleen in groep 1-2 maar in de hele basisschool! Dan vallen heel veel redenen om te klagen weg!
 
 
B.Lambeck 2005-11-11 10:33:56   436
Het gaat niet om de terugkeer van de kleuterschool, het gaat om het kennisniveau en het lerend vermogen van de leerkrachten. Leve de niet te grote basisschool.
 
 
saskia de keijser 2005-11-12 16:35:02   441
de kleuterschool hoeft niet terug. Wel de (klos)opleiding of een betere specialistie op de Pabo. De doorgaande lijn kan gemaakt worden door ook in de andere klassen met ontwikkelingsgericht onderwijs te gaan werken!
 
 
Nelly 2005-11-13 10:03:57   444
De kleuterschool hoeft niet persé terug maar wel de KLOS!!!!!!De PABO's besteden te weinig aandacht aan de specifieke ontwikkeling van een kleuter,de praktijklessen zijn minimaal.Waar wij vroeger 3 jaar voor studeerden wordt nu afgedaan met ....6 maanden???????
Logisch toch dat het spelend leren/ontdekken verloren gaat en de drang tot presteren (bij de leerkracht) toeneemt in deze leeftijdsfase.
 
 
Jolanda 2005-11-16 17:47:29   453
Het kleuteronderwijs is zo totaal anders dan gr 3-8, dat je daarvoor ook een eigen opleiding voor moet hebben! Dus KLOS weer terug..
PABO is onvoldoende heb ik gemerkt..De PABO-opleiding is een verarming voor het kleuteronderwijs!!!!!
 
 
Heleen Bom en Paulien Wolles-de Waardt 2005-11-16 21:33:25   454
Wij zijn praktijkdocenten van de enige Hogeschool die een langdurige (tweejarige)specialisatie kleuterpedagogiek heeft. De kleuterschool moet terug omdat wij van mening zijn dat de kleuter een wezenlijk andere leeromgeving vraagt dan het leerrijpe kind. Een omgeving die niet hoofdzakelijk gericht is op het aanleren van (cognitieve) vaardigheden, maar een leeromgeving gericht op de integratie van denken, voelen en willen (doen), middels de voorbeeldfunctie van de leerkracht/volwassene en de diverse mogelijkheden van het vrije spel. Want kinderen en met name kleuters drukken zich middels spel uit en kunnen op deze wijze ervaringen verwerken, sociaal maatschappelijke rollen en de relatie van zichzelf tot de ander en de wereld onderzoeken en zich nieuwe mogelijkheden en inzichten verwerven. Als het kind deze ruimte op de kleuterschool krijgt, schept dit in hoge mate de leervoorwaarden voor zijn verdere school/maatschappelijke ontwikkeling.
 
 
Trudy Melzer 2005-11-19 13:37:30   459
Laten we beginnen met een opleiding speciaal voor kleuterjuffen.De klos was 3 jaar waar van in het derde jaar 6 weken stage in een eerste klas, want wat was het vervolgonderwijs. Daarna nog 1 jaar elke woensdagmiddag je B akte halen.
Nu zijn de pabo juffen te veel met letters en cijfers bezig en te weinig met spelen. En ik ben er nog steeds van ovrtuigd na 30 jaar praktijk ervaring met kleuters dat men al spelend heel veel kan leren als je er als leerkracht maar op ingaat. Observeren [een groot onderdeel van onze oude opleiding] wat is dat? studenten leren niet meer te observeren en niet meer te inproviseren. Want als ze gee methode hebben zitten ze met hun handen in het haar.
 
Vorige Pagina Volgende Pagina
 


Response: Licht je mening toe
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.159.30.26
Copyright © 2005 SWP Uitgeverij I.S.M. Logacom BV