Voorpagina   -   Programma   -   Links   -   Contact   -   Voorwaarden

 Reacties per pagina   Sortering: 
 
josephien budel 2005-11-19 14:35:07   460
Kleuters leren met name via spel en al hun zintuigen ! Daarom moet het onderwijs aan de onderbouw duidelijk afwijken van het onderwijs aan de midden-en bovenbouw.
en
Niet de kleuterschool maar de KLOS moet terug!
 
 
Herman Grondijs. 2005-11-19 21:04:38   464
Reeds na anderhalf jaar Pabo moet het mogelijk zijn een specialisatie "jonge kind"te volgen.
 
 
B.Vreugde 2005-11-20 15:12:45   477
Er hoeft geen speciale kleuteropleiding te komen. De aansluiting peuterspeelzaal/kleuterschool verloopt minder problematisch. De eisen mogen best wel wat minder worden. En het wordt eens tijd dat Veilig Leren Lezen en al die methoden nu eens ECHT ADAPTIEF worden. En al die leerkrachten die al jaren groep 3 draaien mogen ook eens wat losser worden. Als dat goed loopt is deze site compleet overbodig!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
Gerda van Erp 2005-11-20 19:17:26   481
De kleuterschool moet terug zodat er weer een behoorlijke basis gelegd kan worden voor het voortgezet onderwijs. En dat bereik je niet door het woord basisschool te gebruiken. Kinderen moeten weer een overgang hebben zodat ze weer iets hebben om zich trots over te voelen. Zoals ik ben nu oudste kleuter,of ik ga nu naar de grote school. Het bewijs ligt er dat het triest gesteld is met de scholen
 
 
van Glabbeek 2005-11-21 10:21:35   485
Ik ben van mening dat het belang van spelen niet voldoende gewaardeerd wordt. Kinderen LEREN op jonge leeftijd zeer veel dmv spel.
Emotionel ontwikkeling: het kunnen verwerken van ervaringen en belevingen. Dmv rollenspellen in de poppenhoek bijvoorbeeld
Cognitieve ontwikkeling: het opdoen van kennis. Oa taalontwikkeling, want kinderen praten tijdens hun spel.
Sociale ontwikkeling: het leren samenspelen met andere kinderen, leren omgaan met elkaar, rekening houden met een ander
Motorische ontwikkeling: het oefenen van de motoriek

Dus laat de kleuters volop spelen, dat komt hun leren ten goede in groep 3!!
 
 
Merel 2005-11-21 11:28:09   486
Spelen, voor een heel aantal kleuters Leren! spelen is het belangrijkste voor onze kleuters. Alleen en samen met anderen.
 
 
Merel 2005-11-21 11:32:27   487
De meeste kinderen die vanwege goede (kennis)prestaties vervroegd naar groep 3 gaan, hebben juist extra spel nodig. Motoriek en samenspel, sociale ontwikkeling blijft bij deze vroegwijze kinderen vaak achter, vanwege hun belangstelling voor activiteiten zoals lezen, constructie, computer enz.
 
 
Adri 2005-11-21 14:58:29   488
Gras groeit niet harder als je er aan trekt.
Laat het jonge kind spelen. Spelen is nl de manier waarop het kind zich ontwikkeld.
 
 
Ans Kiers, Ochten. 2005-11-21 17:27:39   490
Vijfentwintig jaar geleden, toen we begonnen met de intergratie,kleuteronderwijs en lagere school samen, vonden wij dit al een absurd geheel .Professor Bladergroen Zei destijds, in 1980: dit is over gewaaid uit Amerika,maar onthoud dit,het kleuteronderwijs komt weer terug. Krijgt zij dan toch nog gelijk? Te mooi om waar te zijn.
 
 
Marijke Bertu 2005-11-21 19:26:49   493
In Reggio Emilia weten ze wat het jonge kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Hier kunnen wij veel van leren!
De opleiding moet terugkomen voor leraren die met kleuters (moeten) werken!
Pabo's leiden op in de breedte, maar niet in de diepte!
 
 
Jolanda 2005-11-22 14:48:46   495
De basisschool is een gestructureerd proces, ik stel voor dat de Basisschool zeker 2jaar-of meer langer moet duren.Kinderen zijn dan wat ouder en kunnen beter kiezen voor ze aan een beroepskeuze en scholing kunnen doen. En ze vallen mnder uit de boot omdat ze structuur en regels gewend zijn.
Zorgt naar mijn weten voor veel minder problemen.
 
 
Lineke Heuvelman 2005-11-22 23:27:21   498
Ik vroeg laatst aan de kleindochter van mijn buurvrouw hoe het op school was. Ze zat een half jaar op school in groep 1. Weet je wat ze antwoordde? "Ik heb het zo druk" Dat had ik nog nooit uit de mond van een kleuter gehoord. Ik vond deze opmerking schokkend, toen ik hoorde dat het de toetsen betrof. Ik vind dit naar kindermishandeling neigen.
Mijn stelling is: Stop onmiddellijk met deze onzin en geef het kind ruimte en vrijheid terug.
 
 
Annelies 2005-11-22 23:46:50   501
Op de eerste plaats:
Als je het jonge kind serieus neemt en er respect voor hebt, zorg je dat de kleuterklas uit niet meer dan 20 kinderen bestaat!
 
 
Janneke 2005-11-23 10:11:02   504
De kleuterschool moet niet terug. Dat ouderwetse kleuterschoolidee gaat er vanuit dat kinderen tussen 4 en 6/7 jaar met zijn allen in een bepaalde ontwikkelingsfase zitten. Voor de meeste kinderen zal dat zo zijn, en daar kan het onderwijs in groep 1/2 dan prachtig op worden ingericht. Maar sommige kinderen doorlopen de ontwikkelingsfasen in een ander tempo. Het basisschoolconcept maakt het mogelijk om die kinderen te laten doorstromen op een moment dat hen individueel past (en daarmee bedoel ik niet dat er barričres moeten worden opgeworpen voor de overgang naar groep 3!). En verder is op de basisschool beter mogelijk om leerstof aan te bieden op het juiste niveau. Dat 'vroegwijze' kinderen op sociaal gebied vaak een achterstand hebben (Merel in reactie hierboven) is een wijd verbreid misverstand. Niet lekker gaan duidt niet automatisch op een achterstand.
 
 
mieke pragt 2005-11-23 23:24:03   517
De inspectie rekent af op tussendoelen voor beginnende geletterdheid/gecijferdheid.
Heel veel meer wordt er door hen van een kleuter heden ten dage niet verwacht!
Is dat nou kwaliteitzorg?
 
 
Rineke Derksen 2005-11-24 09:52:47   519
kleuters hebben recht op een gepast aanbod. Dus...kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben ook recht op het aanbod dat ze nodig hebben, ook als dat lezen en schrijven is. Dan pas doe je ieder kind recht! Hun leren is hun spelen.
 
 
astrid 2005-11-24 14:16:36   520
Ontwikkelingsgericht onderwijs doet niet alleen recht aan de kleuters maar ook zeker aan de derde groepers!Zelf nog een echte KLOSSer, maar al heel wat jaren voor groep 3, geniet ik er ieder jaar weer van om te zien hoe alle kinderen leren lezen. Nee, niet allemaal tegelijk, en dat hoeft ook niet. Wij brengen er veel spel en vrije keuze in, en helpen de kinderen vanuit hun eigen keuze weer een stapje verder in hun ontwikkeling!
 
 
Sonja Hoving 2005-11-24 14:37:55   522
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong langer laten kleuteren kan soms meer kwaad doen dan goed. Het eerder doorstromen naar groep 3 kan de sociale en emotionele ontwikkeling van zo'n kleuter ook positief beďnvloeden!
 
 
Peter Hoving 2005-11-24 20:39:28   524
Als een kind sociaal onhandig of emotioneel zwak overkomt, hoeft dat niet te betekenen dat het kind een sociale achterstand heeft en emotioneel zwak is. Een andere oorzaak kan zijn dat "het schoolsysteem" zo'n kind in een sociale omgeving heeft geplaatst waar het absoluut geen aansluiting vindt. Het is goed om alert te zijn op sociaal en emotioneel afwijkend gedrag. Maar daarna is het de kunst om op zoek te gaan naar de oorzaak. Die oorzaak kan in een ontwikkelingsachterstand liggen, maar net zo goed een ontwikkelingsvoorsprong zijn waardoor het kind zich tussen zijn leeftijdsgenoten niet begrepen en geaccepteerd voelt.
 
 
Marga 2005-11-24 23:20:36   528
Ik kan het wel uitschreeuwenvan paniek!!! omdat mensen, die nog nooit zelf voor een kleutergroep hebben gestaan het beleid uit maken over de ontwikkeling van mensen ( nog kleine) en weten hoe die ontwikkeling zich ontplooit. De mensen die echt weten hoe die ontwikkeling zich openbaart en uit, die zijn met brute kracht uit het onderwijs verwijdert. Schande!!
De mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, zitten nu hoog en droog op een andere functie en hoeven geen verantwoording af te leggen voor het falende beleid aangaande het huidige onderwijs in het algemeen in het basisonderwijs en in het bijzonder aan het kleuter "onderwijs". Nu moeten Pabo-leerlingen het doen met mensen (met alle respect) die biologie of aardrijkskunde hebben gestudeerd. En deze leerkrachten van de Pabo onderwijzen de leerlingen en Lio'ers hoe ze moeten lesgeven aan kleuters. Ben ik nu gek, of.... Waar zijn de leerkrachten die werkelijk weten, hoe een kleuter zich ontwikkeld, of waar zijn belangstellingssfeer ligt??? Zelf als kleuterleidster(ja, een van de ouderen)heb ik er 3 jaar + over gedaan om werkelijk iets te begrijpen van de ontwikkeling van het jonge kind. En met genoegen. Ik heb er nog steeds profijt van. Die opleiding is zomaar overboord gegooid.De huidige Pabo- leerlingen leren te weinig over de ontwikkeling van het jonge kind. Wij, de echte kleuterleidsters moeten het ze leren!!! Hoeveel zijn er nog??? De oude kleuterschool hoeft niet terug, maar wel de opleiding. Help!!! Ten behoeve van het jonge kind, help ze, anders zie ik het somber in.
De Pabo leerkrachten geven te weinig ontwikkelingspsychologie over het jonge kind aan hun studenten punt.
 
Vorige Pagina Volgende Pagina
 


Response: Licht je mening toe
Naam
E-mail
Response
Nota bene: Uw response is niet anoniem! Gebruik aub geen HTML in uw post. Bij all uw responses wordt uw IP adres opgenomen, dit om misbruik tegen te gaan. Uw huidige IP adres is 54.234.45.10
Copyright © 2005 SWP Uitgeverij I.S.M. Logacom BV